Posts Tagged ‘technik’

Zastosowanie reklamy podprogowej

Reklama podprogowa wykorzystuje zjawisko percepcji podprogowej, zwanej też subliminalną. Zjawisko polega na oddziaływaniu na mózg dowolnej informacji bez jego świadomości ich spostrzeżenia. Przekaz podprogowy może dotyczyć zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych, które trwają zbyt krótko, aby mogły zostać świadomie zarejestrowane. Mogą być także dodatkowo zamaskowane innymi bodźcami, przez co same stają się niezauważalne dla […]

Zagubieni w poplątanym kłączu

Drzewo zmieniło swój kształt i obraz, przemieniając się w strukturę, którą moglibyśmy określić umownie nazwą: kłącze. Podróżnik, przyzwyczajony do uporządkowanego, prostego świata, w którym może wybierać pomiędzy kilkoma alternatywami znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji. Otacza go istne morze alternatyw, możliwości wyboru są nieograniczone. Równocześnie wymaga się od niego szybkiego podejmowania decyzji, ponieważ tak działają […]